Document sans nom
VP Park
 
DE MEERWAARDE VOOR:

plus TRANSPORTBEDRIJVEN
DE CHAUFFEURS
 
VP Park

VP Park
 
parking
BOEK EEN PLAATS
 
VP Park

VP Park
 
lien
puce VERBINDINGEN:
Weer
Mobilinfo
Qteam
Setpos
Truck Inform
Ideal Cooking
 
VP Park

 

 


SETPOS - TRUCKINFORM

Setpos

Secure European Truck Parking Operational Services (SETPOS) is een pilootproject dat werd opgestart door de Europese Commissie – Directoraat-Generaal voor Energie en Transport (DG TREN). SETPOS wil een antwoord bieden op de groeiende bezorgdheid over diefstallen van vrachtwagens en hun lading, in combinatie met een gebrek aan geschikte uitrusting voor vrachtwagenchauffeurs. SETPOS erkent bijgevolg dat de inrichting van beveiligde parkings voor vrachtwagens en bijbehorende diensten uitermate belangrijk zijn om de criminaliteit te helpen verminderen en om de arbeidsomstandigheden van truckchauffeurs te verbeteren.

De doelstellingen van Setpos:

DOELSTELLING 1

Bereiken van een akkoord over een gemeenschappelijke norm voor de beveiliging van parkings voor vrachtwagens.

DOELSTELLING 2

Enkele beveiligde parkings inrichten in een grensregio om de kwaliteit van de norm aan te tonen.

DOELSTELLING 3


Een ICT-platform uitwerken voor reservaties voor de verschillende types van parkings voor vrachtwagens, in combinatie met het verstrekken van informatie en assistentie.


Truckinform

Truckinform is een platform met 3 diensten:

Dienst 1: Een Europese databank voor vrachtwagenparkings – met op dit ogenblik bijna 2500 beschrijvingen van vrachtwagenparkings in 40 landen.

Dienst 2: Ter beschikking stellen van een dynamische zoekmotor voor vrachtwagenparkings langs autowegen – de basis van het Europese systeem voor assistentie bij het zoeken naar parkings.

Dienst 3: Ter beschikking stellen van een reservatiedienst – om op voorhand een parkeerplaats te reserveren.

Dienst 1, de online databank met informatie over parkings voor vrachtwagens langs Europese autowegen is volledig actief. De site wordt voortdurend verbeterd en wij nodigen ook u uit om hier aan mee te werken!

Truckinform is een site die werd ontwikkeld door Move & Park SAS in het kader van het project SETPOS en wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie, DG TREN (Directoraat-Generaal voor Energie en Transport).

Klik hier voor de lijst en de links naar de partners van het SETPOS-project.

Truckinform geeft niet alleen informatie over beveiligde parkings voor vrachtwagens, maar over bijna alle parkeergelegenheden voor vrachtwagens in Europa.

Daarnaast is ook de dienst voor het dynamisch opzoeken van beschikbare parkings en de hulp hierbij geactiveerd. Ook hier hangt Truckinform af van de medewerking van de parkings om chauffeurs de nodige informatie te verstrekken.

Dienst 3, het reserveren van parkings, is beschikbaar sinds eind 2008.
Deze drie diensten zijn een krachtig hulpmiddel om de Europese transportsector te helpen om niet alleen betrouwbaarder en efficiënter te worden, maar ook duurzamer door nodeloze kilometers te vermijden.

E DRIE DIENSTEN KUNNEN ALS VOLGT WORDEN VOORGESTELD

truckinform

Het systeem heeft diverse troeven:

  • de eigenaars van parkeerterreinen voor vrachtwagens kunnen de bezettingsgraad van hun parking en dus het rendement ervan verhogen.

  • chauffeurs hebben een hulpmiddel ter beschikking om hun rusttijd te organiseren in het kader van de reglementering van de rij- en rusttijden.

  • ldispatchers kunnen trajecten met meer precisie en gemak plannen.

  • overheden en wegoperatoren beschikken over een transparantere verkeers- en parkeersituatie.

  • de interactie tussen de verschillende transportdiensten – over de weg, het spoor en het water – verloopt soepeler.

  • winst voor het leefmilieu, omdat er minder kilometers worden afgelegd om een parkeerplaats te zoeken.

  • het wegtransport wordt veiliger in het algemeen.


Move and Park SAS werd in 2006 in Parijs opgericht om de portaalsite Truckinform uit te werken. Het bedrijf benut hierbij de aanzienlijke kennis en competenties die door ervaren aandeelhouders en partners werden samengebracht.

De portaalsite Truckinform werd ontwikkeld door C-oncept software GmbH in Wenen.

VP Park